Európske občianstvo - spoločná hodnota - vyplnený oficiálny formulár

20.11.2014 21:40
 
 

 

Európa pre občanov

 

 

Projekt Európske občianstvo – spoločná hodnota financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

 

 

Platí pre akciu 1, opatrenie 1.1

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 306 občanov, z ktorých 75 pochádzalo z mesta Wilkowice (Poľsko), 75 z mesta Krásná (Česká republika), 4 z mesta Privlaka ( Chorvátsko), 120 z obce Bziny( Slovenská republika) , 30 obcí z okresu Dolný Kubín ( Slovenská republika)

Dvaja hostia boli z družobnej obce  Bojarka - Ukrajina, družobnej obce Bziny.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Bzinách Slovenská republika od 13.11.2013 do 18.11.2013

 

Stručný opis:

 

Dňa 13.11.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na predstavenie miest a ich organizácií, návrhy spolupráce, bližšie spoznanie sa účastníkov.

Dňa: 14.11.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na  zoznámenie sa s právami v EÚ, spoznávanie regiónu, prezentáciu tradičných jedál.

Dňa 15.11.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s voľbami do EÚ, prácou europoslanca – diskusné fórum s MUDr. Miroslavom Mikolášikom – poslancom európskeho parlamentu.

Dňa 16.11.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na plán spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentácia výsledkov stretnutia, návrhy spolupráce.

Dňa 17.11.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na relax .

 

Platí pre akciu 1, opatrenie 1.2 – Siete medzi partnerskými mestami,

pre akciu 2, opatrenie 2.3 – Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti,

pre akciu 4 – Aktívna európska pamiatka

Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu … :

 

Podujatie 1

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …. (krajina) atď.

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …

 

Podujatie 2

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta … (krajina) atď.

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …

 

Podujatie 3

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta … (krajina) atď.

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …

 

Podujatie 4, 5 atď.