Návšteva Oravského hradu

18.11.2013 14:35

V rámci spoznávania histórie regiónu účastníci projektu navštívili dňa 15.11.2013 dominantu Oravy -  Oravský hrad.