Opäť sme boli úspešní

30.11.2014 00:00

V júnovej výzve v roku 2014 programu EURÓPA PRE OBČANOV bola opäť obec Bziny úspešná. 

Projekt PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA – NÁSTROJ AKTÍVNEHO OBČIANSTVA je zameraný na upevňovanie existujúcich vzťahov a vytváranie nových vzťahov obyvateľov partnerských obcí Bziny, Wilkowice, Krásná, Rimóc a Privlaka. 

Projekt nadväzuje na projekt EURÓPSKE OBČIANSTVO - SPOLOČNÁ HODNOTA