PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA - NÁSTROJ AKTÍVNEHO OBĆIANSTVA

01.12.2014 12:28

 

Projekt bol zameraný na upevňovanie existujúcich vzťahov a vytváranie nových vzťahov obyvateľov  partnerských obcí Bziny, Wilkowice, Krásna, Rimóc, Privlaka.

Cieľom projektu  bolo zvýšiť povedomie občanov  o programe Európa pre občanov, Európskom parlamente, Európskej únii, voľbách do EP 2014, hodnotách a občianskych právach v EÚ  formou workschopov a diskusných fór.

Spoločné stretnutie zástupcov jednotlivých obcí bolo spojené  aj s prezentáciou jednotlivých obcí, ochutnávkou tradičných špecialít a ukážkou zvykov, tradícií.

Na workschopoch, diskusných fórach  a sprievodných akciách sa zúčastnilo 248 občanov.

Pre účastníkov stretnutia bol pripravený bohatý program. Po príchode do Bzín absolvovali prehliadku obce, prehliadku kultúrneho domu, ktorý sa v súčasnosti  rekonštruuje. Nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa  pracovné skupiny.  Spoločenský večer priniesol bližšie spoznanie účastníkov. Vo workschopoch a diskusných fórach si mali možnosť vymeniť názory na činnosť Európskeho parlamentu, Európsku úniu, voľby do EP 2014,  práva v EÚ.

 Zúčastnení ocenili možnosť diskusie s europoslancom Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD., ktorý sa zúčastnil nielen diskusného fóra, ale aj kulinárskeho večera, ktorý bol spojený s ochutnávkou tradičných jedál zúčastnených krajín.

Účastníci stretnutia zamerali pozornosť aj na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok  oravského regiónu, tvorbu spoločných výstupov, vytvorenie  plánu spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentáciu výsledkov stretnutia, návrhy spolupráce. Počas programu bol aj krst CD s filmom p. Salvu – 200. rokov posvätenia kostola v Bzinách, ktorý bol po krste CD zúčastneným premietnutý.

V kultúrnom programe počas rozlúčkového večera vystúpilo Tovarišstvo Zbojníkov Beskydníkov, Chór Cantica z Bystrej a Oravská muzika. Za spoločnú hymnu partnerstva zúčastnení zvolili pieseň ,, Goraľu, cy či ne žaľ " , ktorú si zúčastnení spoločne zaspievali. Účastníci po zaujímavom programe mohli zrelaxovať v Aquarelaxe Dolný Kubín.