Členovia projektového tímu - Partnerská spolupráca nástroj aktívneho občianstva - 2014

Mgr.Jozef Záhora, Mariana Beňušová, Marína Maretová, Mária Letková, p Havčová, p.Adamcová, Miloš Grznár