Pripravujeme sa na príchod partnerov

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Slávnostné otvorenie

Prezentácie partnerských obcí

Záznamy: 1 - 11 zo 11

Svätá omša

Záznamy: 1 - 9 zo 9

Kulinársky večer

Záznamy: 1 - 12 zo 12

Prehliadka Oravského hradu

Diskusné fórum s MUDr. Miroslavom Mikolášikom

Spoločenský večer - vystúpenie DFS Bzinček

Záznamy: 1 - 7 zo 7

Prehliadka obce Bziny

Rozlúčkový večer

Záznamy: 1 - 9 zo 9

Oddych v Aquarelaxe

Záznamy: 1 - 6 zo 6