BZINY

Obec Bziny  bola založená v roku 1345.  V súčasnosti má 541 obyvateľov.
Predstavitelia obce zameriavajú svoju činnosť na: posilňovanie spolupráce medzi partnerskými samosprávami, inštitúciami, organizáciami, rozvoj kultúry a zachovanie regionálnych tradícií, rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávania, rozvoj športu, turistiky a ochrany prostredia, realizáciu projektov.
Obec má zmluvu o partnerstve a spolupráci uzavretú s obcami Wilkowice, Krásná, Privlaka, Boyarka a s OZ Chuť ŽIŤ.
V obci sa   organizuje mnoho kultúrno - spoločenských, športových podujatí ako aj podujatí zameraných na rozvoj cestovného ruchu, spolupráce na úrovni jednotlivých organizácií a subjektov. Mnohé podujatia, ktoré organizuje majú medzinárodný charakter, pretože  sú  v nich zapojení aj zástupcovia partnerských obcí napr. Memoriál J. Beňuša - futbalový turnaj žiakov a starých pánov, Kulinárske dni.
Starosta obce prezentoval  spoluprácu na medzinárodnej konferencii  v Gdaňsku s názvom Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva.
Obec Bziny je iniciátorom projektu stretnutia partnerských obcí.
 

História projektu

Obec Bziny sa od začatia výzvy podávala do Bruselu v rámci programu Európa pre občanov projekty v  akcii 1, opatrenie 1.1 Stretnutie občanov v rámci družobných partnerstiev miest ale aj v  akcie1, opatrenia 1.2 - Siete medzi partnerskými miestami. Naša vytrvalosť a húževnatosť priniesla výsledok v roku 2013 , kedy sme boli v druhom kole úspešní s projektom Európske občianstvo - spoločná hodnota a získali sme dotáciu vo výške 21 000 Eur.