Novinky

Projekt Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva

02.12.2014 09:39
Projekt  Partnerská spolupráca – nástroj aktívneho občianstva financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov     Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"   Účasť: projekt umožnil stretnutie 248 občanov, z ktorých 50 pochádzalo z gminy Wilkowice (Poľsko), 51 z obce Krásná (Česká republika), 30 z obce Rimóc (Maďarsko), 5 z mesta Privlaka (Chorvátsko), 112 z obce Bziny (Slovenská republika)   Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Bzinách, v  Dolnom Kubíne -  Slovenská republika   Od 27.11.2014 do 30.11.2014   Stručný opis:   Dňa 27.11.2014  účastníci stretnutia zamerali pozornosť na príchod do Bzín, prehliadku obce, prehliadku kultúrneho domu, ktorý sa v súčasnej dobe   rekonštruuje. Popoludní nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa  pracovné skupíny,...

Opäť sme boli úspešní

30.11.2014 00:00
V júnovej výzve v roku 2014 programu EURÓPA PRE OBČANOV bola opäť obec Bziny úspešná.  Projekt PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA – NÁSTROJ AKTÍVNEHO OBČIANSTVA je zameraný na upevňovanie existujúcich vzťahov a vytváranie nových vzťahov obyvateľov partnerských obcí Bziny, Wilkowice, Krásná, Rimóc a Privlaka.  Projekt nadväzuje na projekt EURÓPSKE OBČIANSTVO - SPOLOČNÁ HODNOTA          

Diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom

18.11.2013 14:44
Dňa 15.11.2013 – medzi občanov zavítal poslanec europarlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý prítomným priblížil prácu europoslanca. Prítomní skonštatovali, že o práci svojich europoslancov moc nevedia. V médiách o nich hovoria len vtedy, keď sa dopustia nejakého ,, prešľapu,, . Pán poslanec neopomenula ani blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2014 Pán poslanec dal prítomným priestor na otázky. Občanov zaujímali nasledovné skutočnosti: -          rozširovanie únie, -          vytváranie pracovných miest  -          ľudské práva v EÚ, -          zamestnanosť v EÚ -          čerpanie eurofondov -          Turecko do únie  áno či nie? -          pohľad na možný vstup  Ukrajiny do Únie

Návšteva Oravského hradu

18.11.2013 14:35
V rámci spoznávania histórie regiónu účastníci projektu navštívili dňa 15.11.2013 dominantu Oravy -  Oravský hrad.

Kulinársky večer

18.11.2013 14:16
Kulinárky večer mal v Bzinách veľký úspech, písali o ňom aj v regionálnych novinách. Článok je možné nájsť na: https://orava.sme.sk/c/7009889/kulinarsky-vecer-plny-dobrot.html https://www.bziny.ocu.sk/index.php?id=3&ni=526

Na projekte sa zúčastnili

18.11.2013 09:59
Projekt EURÓPSKE OBČIANSTVO – SPOLOČNÁ HODNOTA financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov Účasť: projekt umožnil stretnutie 306 občanov, z ktorých 75 pochádzalo z mesta Wilkowice  - Poľsko,  75 pochádzalo z mesta Krásná – Česká republika, 4 – Privlaka – Chorvátsko ,120  - zo Bzín – Slovenská republika, 30 občanov z okresu Dolný Kubín – Slovenská republika Dvaja hostia boli z družobnej obce obce Bziny z Bojarky - Ukrajina   Miesto stretnutia: stretnutie sa uskutočnilo v Bzinách , okres Dolný Kubín, Slovenská republika od 13.11.2013 do 17.11.2013.    

Pracovné stretnutie v Privlake

18.10.2013 13:38
V dňoch od 13.10.2013 - 16.10.2013 navštívil starosta obce Bziny partnerskú obec v Chorvátsku - Privlaku. Na pracovnom stretnutí so starostom Nevenom Begonjom prerokoval pozvanie a spoluprácu na projekte Euróbske občianstvo - spoločná hodnota

Pracovné stretnutie v Krásnej

10.10.2013 13:38
Dňa 09.11.2013 sa uskutočnila pracovná návšteva partnerskej obce Krásná. Pán starosta PhDr. Ján Beňuš na pracovnom stretnutí informoval pani starostku Ing. Pavlu Boháčikovú o projekte.

Pracovné stretnutie vo Wilkowiciach

10.10.2013 13:35
08.10.2013 sa stretol starosta obce Bziny PhDr. Ján Beňuš so starostom z Wilkowic Mieczyslavom Raczkom. Na pracovnom stretnutí, kde boli prítomní  aj PhDr. Miriam Mokošová a Maciej Mróvka sa riešili otázky zamerané na realizáciu projektu.  

POZVÁNKA

30.09.2013 13:28