Pracovné stretnutie vo Wilkowiciach

10.10.2013 13:35

08.10.2013 sa stretol starosta obce Bziny PhDr. Ján Beňuš so starostom z Wilkowic Mieczyslavom Raczkom. Na pracovnom stretnutí, kde boli prítomní 

aj PhDr. Miriam Mokošová a Maciej Mróvka sa riešili otázky zamerané na realizáciu projektu.