O projekte : EURÓPSKE OBČIANSTVO - SPOLOČNÁ HODNOTA

PROJEKT PODANÝ  - 03.06.2013

V RÁMCI PROGRAMU EURÓPA PRE OBĆANOV

Akcia 1. : Aktívny občania pre Európu

Opatrenie  1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

PROJEKT  SCHVÁLENÝ – 07.08.2013

bolo podporených spolu 74 projektov, z toho sedem slovenských.

REALIZÁCIA  PROJEKTU  13.11.2013 – 17.11.2013

 

Zámer projektu:

-         spájanie občanov miestnych spoločenstiev

-         posilnenie spolupráce medzi partnerskými obcami  Bziny, Wilkowice, Krásná, Privlaka

CIEĽ PROJEKTU

-           prezentácia jednotlivých obcí, ochutnávky tradičných kulinárskych špecialít a zachovanie zvykov a tradícií.

-          vytvorenie priestoru pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ.

-          stretnutie s členom  europarlamentu, ktorý im vysvetlí práva vyplývajúce z občianstva EÚ, najmä právo žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ,a zároveň sa  vytvorí priestor pre diskusiu o prekážkach brániacich občanom vykonávať ich práva a navrhnú sa opatrenia na ich odstránenie. Občania sa pripravia na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2014.