Náš tím

PhDr. Ján Beňuš

Starosta obce Bziny

Telefón: +0421902050505,

Email: benusjan1@gmail.com

PhDr. Miriam Mokošová

Projektový manažér

Telefón: +0421905943969

Email: miriammokosova@gmail.com

Členovia projektového tímu - projekt EO - SH - 2013

Ing. Valéria Uhorskaiová, Miloš Grznár, Ing. Janka Marettová, Emília Pápežová,Dominika Olíková, Ladislav Adamec, Michal Uhorskai, Zuzana Grznárová, Daniela Záhorová, Juraj Záhora,Miroslav Tomašák, Pavol Laurinčík, Marína Marettová, Mária Letková, Ľubica Tomašáková

Členovia projektového tímu - Partnerská spolupráca nástroj aktívneho občianstva - 2014

Mgr.Jozef Záhora, Mariana Beňušová, Marína Maretová, Mária Letková, p Havčová, p.Adamcová, Miloš Grznár