Členovia projektového tímu - projekt EO - SH - 2013

Ing. Valéria Uhorskaiová, Miloš Grznár, Ing. Janka Marettová, Emília Pápežová,Dominika Olíková, Ladislav Adamec, Michal Uhorskai, Zuzana Grznárová, Daniela Záhorová, Juraj Záhora,Miroslav Tomašák, Pavol Laurinčík, Marína Marettová, Mária Letková, Ľubica Tomašáková