Stretnutie pracovného tímu

01.10.2013 09:31

01.10.2013 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie pracovného tímu, kde boli rozdelené pracovné úlohy, naplánované pracovné cesty do partnerských obcí.