Obec Krásná je stredisko turistiky a rekreácie, kde sa organizujú rôzne športovo - kultúrne podujatia. Aktívne vytvára podmienky pre priame zapojenie občanov do vecí verejných a participácie.