Obec Wilkowice obecou  kultúry a športu, z čoho pramenia aj  jej aktivity.  Každoročne poriadajú významné podujatia nielen s regionálnym , ale aj  národným a medzinárodným charakterom. Aktívne vytvára podmienky pre priame zapojenie občanov do vecí verejných a participácie