Vitajte na stánke projektu

EURÓPSKE OBČIANSTVO - SPOLOČNÁ HODNOTA

Komunitárny program EÚ Európa pre občanov 2007 - 2013 bol prijatý Európskym parlamentom a Radou 12. decembra 2006. Program podporuje celý rad aktivít na báze „aktívneho európskeho občianstva", a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií do procesu európskej integrácie.

Miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie môžu získať podporu nadiskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov v roku 2004 vstupom do Európskej únie.

Ciele programu sú:

 • Priblížiť Európu k občanom, a tak zvýšiť ich pocit zodpovednosti za Európsku úniu.
 • Podporovať vzájomné porozumenie a toleranciu medzi občanmi Európy, a tak prispievať k dialógu medzi kultúrami.
 • Rozvíjať  povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórii a kultúre.
 • Podporovať pocit občianstva Európskej únie.
 • Zvyšovať vedomosti o histórii a kultúre ostatných európskych národov.
 • Podporovať interakciu medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti.
 •  

 • Obec Bziny bola  úspešná v júnovom grantovom kole, kde v rámci Akcie 1. : Aktívny občania pre Európu., v opatrení  1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest bolo podporených spolu 74 projektov, z toho sedem slovenských.  Na realizáciu projektu s názvom Európske občianstvo – spoločná hodnota. obec Bziny získala 21 000 Eur.

  Projekt sa bude realizovať v dňoch od 13.11. – 17.11.2013. Stretnú sa  zástupcovia partnerských obcí Bziny, Wilkowice, Krásná a Privlaka.  Občanom sa vytvorí priestor  na zvyšovanie povedomia o hodnotách a právach občanov v EÚ. Občania  sa  pripravia na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2014,  čím sa zapoja  do demokratického života EÚ, budú mať možnosť diskutovať s poslancom európskeho parlamentu.

  Spoločné stretnutie zástupcov  obcí bude spojené aj s prezentáciou jednotlivých obcí, ochutnávkou tradičných kulinárskych špecialít a ukážkou zvykov a tradícií.

  Do realizácie projektu budú zapojení  aj dobrovoľníci, ktorí sa už v súčasnej dobe zaujímajú o veci verejné a svojou dobrovoľníckou prácou prispievajú k rozšíreniu kultúrno-spoločenských aktivít. Ich účasť a zapojenie na predkladanom projekte prispeje ku kvalitnému zabezpečeniu stretnutia.

 

Novinky

Projekt Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva

02.12.2014 09:39
Projekt  Partnerská spolupráca – nástroj aktívneho občianstva financovala...

Opäť sme boli úspešní

30.11.2014 00:00
V júnovej výzve v roku 2014 programu EURÓPA PRE OBČANOV bola opäť obec Bziny...

Diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom

18.11.2013 14:44
Dňa 15.11.2013 – medzi občanov zavítal poslanec europarlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý...

Návšteva Oravského hradu

18.11.2013 14:35
V rámci spoznávania histórie regiónu účastníci projektu navštívili dňa 15.11.2013 dominantu Oravy -...

Kulinársky večer

18.11.2013 14:16
Kulinárky večer mal v Bzinách veľký úspech, písali o ňom aj v regionálnych novinách. Článok je...

Na projekte sa zúčastnili

18.11.2013 09:59
Projekt EURÓPSKE OBČIANSTVO – SPOLOČNÁ HODNOTA financovala Európska únia v rámci programu...

Pracovné stretnutie v Privlake

18.10.2013 13:38
V dňoch od 13.10.2013 - 16.10.2013 navštívil starosta obce Bziny partnerskú obec v Chorvátsku -...

Pracovné stretnutie v Krásnej

10.10.2013 13:38
Dňa 09.11.2013 sa uskutočnila pracovná návšteva partnerskej obce Krásná. Pán starosta PhDr. Ján...

Pracovné stretnutie vo Wilkowiciach

10.10.2013 13:35
08.10.2013 sa stretol starosta obce Bziny PhDr. Ján Beňuš so starostom z Wilkowic Mieczyslavom...

POZVÁNKA

30.09.2013 13:28