13.11.2013 - Stretnutie zástupcov partnerských obcí

Aktivity:
- príchod do Bzín
- stretnutie účastníkov na obecnom úrade, privítanie účastníkov 
- slávnostné zahájenie
- prezentácia projektu
- prezentácia miest a zúčastnených organizácií v  sále kultúrneho domu v Bzinách  - Krásná, Wilkowice, Privlaka
- spoločenský večer pripravený obcou Bziny zameraný na  spoznanie účastníkov