14.11.2013 - Európska únia - moje práva v nej

- workshop - Naše práva v EÚ - výmena skúseností, klady a zápory, potreby.
- prednáška - história a súčasnosť obce Bziny
- kulinárny večer - prezentácia tradičných jedál obcí : Bziny, Medzibrodie nad Oravou, Pucov, Wilkowice, Krásná, Privlaka