15.11.2013 - Rok 2014 - voľby do EÚ

- prehliadka kultúrnych a histrorických pamiatok regiónu
- Európsky parlament - diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom .Témy:Občan a súčasná EÚ. Práca poslanca 
  Európskeho parlamentu v parlamente, zastupovanie záujmov svojej krajiny a svojich voličov. Voľby  do EÚ 2014
- práca vo workschopových skupinách s cieľom hľadať možnosti spolupráce do budúcna
- spoločenský večer - Zvyky a tradície na Orave - vystúpil DFS Bzinček a manželia Batunovci.